Aktivitetar

Hjelpekorpset i Volda er ein aktiv organisasjon og har som regel korpskveld/medlemsmøte ein gong i veka. Dette føregår måndagar klokka 19. Dette er den einaste faste planlagte aktiviteten. Utanom dette kjem også aksjonar, sanitetsvakter, øvelsar og kurs. Vi er i beredskap 24/7 og er alltid klar til å rykke ut. I vinterhalvåret har vi avtale med Helse Møre og Romsdal om ambulansetransport utanfor veg. Dette gjer at vi ofte er ute å sjå i kommunane på Søre Sunnmøre. Vi er også faste sanitetsvakter/skipatrulje på Volda skisenter i helgane, men vi prøvar også å vere der på kveldstid. Dette er god trening for hjelpekorpsarane som både får stått på ski og praktisert førstehjelpskunnskapane sine.
Vi har også fleire grupper der medlemmar har spesialisert seg innanfor ein spesifikk del. Sjekk ut Grupper for å lese meir om dette.

Synast du dette høyrast interessant ut? Vi søker både frivillige og støttemedlemmar. Ta ein kikk nedanfor!

Hjelp oss å hjelpe!