Velkommen til Volda Røde Kors Hjelpekorps!

Redningsteneste, sanitetsoppdrag og kurs

Volda Røde Kors Hjelpekorps er ein del av redninstenesta i Møre og Romsdal. Vi tek også på oss oppdrag som sanitetsvakter på ulike arrangement. Vi held gjerne førstehjelpskurs for di bedrift.

Lokalkunnskap

Med frivillige frå Volda og nærområdet så har vi framifrå lokalkunnskap og har derfor gode forutsetningar for å løyse oppdrag.

Spesialgrupper

Vi har spesialgrupper innanfor vassredning, skred, snøscooter og droneoperasjonar.

Best på søk og redning

Frå fjord til fjell

Aktivitetar
Kva driv eigentleg hjelpekorpset i Volda med? Klikkar du her så kan du få eit lite innblikk i kva som føregår i hjelpekorpset
Aktivitetar
Terminliste (2023)
Her finn du terminlista for korpskveldar hausten 2023.


Terminliste
For medlemmar
Allereie medlem i hjelpekorpset? Her er ei side der vi har samla ulike verkty og informasjon for medlemmar
For medlem

Vil du hjelpe oss å hjelpe?

Er du friluftsinteressert? Har du interesse innanfor førstehjelp? Viss du svarte ja, så burde du vurdere å melde deg inn i hjelpekorpset. Vi er stadig på leit etter nye dyktige medlem.
Klikk her for å lese meir!